Hranice u Aše / Rossbach i.B.


 
farská zahrada kolem r.1868